Bc. Martina Lukášová, MBA

Bc. Martina Lukášová, MBA

HR outsourcing, recruitment

Vstupní lékařské prohlídky - §32 Zákoníku práce

Vstupní lékařské prohlídky - §32 Zákoníku práce

Povinností zaměstnavatele je vyslat uchazeče o zaměstnání před vznikem pracovního poměru na vstupní lékařskou prohlídku (podmínky stanoví zvláštní zákon - zk. 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách).

Je potřeba, aby poskytovatel pracovnělékařských služeb (dříve závodní lékař, tj. smluvní lékař zamětnavatele) posoudil zdravotní způsobilost k výkonu dohodnuté práce. Pokud by fyzická osoba, která se o práci u firmy uchází, vstupní lékařskou prohlídku neabsolvovala, tato osoba se považuje za zdravotně nezpůsobilou k výkonu práce a firma s tímto uchazečem nemůže navázat spolupráci. Vstupní prohlídku musí zaměstnavatel zajistit nejpozději v den předcházející nástupu do pracovního poměru, nikoli později, příp. před vznikem dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Konkrétně u DPČ, DPP je potřeba absolvovat vstupní lékařskou prohlídku v případech, že se jedná o práci rizikovou (tj. zařazenou v kategorii prací 2 - 4), příp. záleží na uvážení zaměstnavatele, zda má pochybnosti o tom, že zaměstnanec práci zvládne, tj. má-li pochybnosti o jeho zdravotní způsobilosti.

Navíc, poplatek za vstupní lékařskou prohlídku má zaměstnavatel povinnost po nástupu do pracovního poměru (DPČ, DPP) zaměstnanci uhradit, není přípustné toto podmiňovat např. ukončením zkušební doby atp.

Vstupní lékařské prohlídky musejí být zajištěny u smluvního poskytovatele pracovnělékařských služeb proto, že tento poskytovatel zná pracovní podmínky, pracovní prostředí ve společnosti. Výjimkou, kdy je možné absolvovat vstupní aj. lékařské prohlídky u vašeho praktického lékaře je skutečnost, že vykonávaná práce je zcela nerizková (tj. kategorie 1).

Můj tip

Novinky

GDPR - ochrana osobních údajů

Data, která mi poskytnete v profesním životopisu v reakci na konkrétní pracovní nabídku, budou dále zpracována po dobu trvání výběrového řízení za účelem dosazení vhodného uchazeče na danou pozici u mého klienta. Následně údaje smažu.

Budu-li mít od Vás poskytnutý souhlas, že mohu údaje i nadále zpracovávat, ráda Vás čas od času budu kontaktovat aktuální nabídkou práce, která by pro Vás mohla být zajímavá. Formulář Vám předložím k podpisu při osobním setkání, příp. zašlu elektronicky.

Povolení Úřadu práce na zprostředkování zaměstnání

K mojí činnosti mi bylo uděleno povolení ke zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR na dobu neurčitou pod č. j. MPSV-UP/11752/12/UPCR/4

POZOR ZMĚNA

Vážení klienti, zájemci o zaměstnání,

dlouhodobě pracuji formou homeoffice. S ohledem na akuální situci probíhají domluvená interview prostřednictvím rozličných komunikačních platforem. Děkuji za pochopení.